Deze week is het interview met intuïtief conceptdenker, Joep van Lieshout, op het platform geplaatst. Het werk van Joep van Lieshout verhoudt zich tussen autonome kunst, design en architectuur. Veel werk van Joep gaat over politiek en macht, over leven en dood en over de keuzes die mensen maken. Zijn werk pakt toeschouwers bij de lurven en drukt hen met de neus op de vaak pijnlijke feiten. Joep wil onze consumptiemaatschappij aanpakken, hij wil de harde industrie terughalen, zodat mensen kunnen zien dat alles wat er is, niet zo vanzelfsprekend is. Menselijke relaties zullen verharden, waardoor de drang om te overleven sterker wordt dan ooit. Nadat onze hulpbronnen zijn opgeraakt, is de mens weer op zichzelf teruggeworpen in plaats van zoals nu opgeslokt te worden door gemakzucht en consumptie. Dit is wat Joep beweegt, volgens hem is conceptdenken het hebben van een filosofie en overtuiging. Ervaar jij dit hetzelfde? Of heb je een andere mening? Deel het hier!

This week the interview with intuitive conceptual thinker Joep van Lieshout is posted on the platform. His works vary between autonomous art, design and architecture. A lot of his works are inspired by politics and power, life and death and the choices that people make. His work forces spectators to look at the often painfull facts. His mission is to change the consumption orientated society, he wants to retrieve the hard industry. So people can see that everything is not that self-evident. According to Joep, human relationships will harden. This makes the need for survival stronger than ever. When our resources run out, people are thrown back on themselves instead of being swallowed by laziness and consumption. This is what inspires Joep, he believes that concept thinking is about having a philosophy and belief. Do you experience this the same? Or do you have another opinion? Please share your thoughts here!

Weergaven: 71

Hierop reageren

Deelnemende Conceptdenkers

Recente activiteiten

© 2017   Gemaakt door Monique Juffermans.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden